Schodiskové dosky

Produkty z vymývaného betónu určené ako schodiskové platne pre bytové domy.