Krby

Vyrobené z vymývaného betónu (riečny štrk, frakcia 4-8mm) určené na opekanie a grilovanie potravín.