Mestský mobiliár

Výrobky sú vyrobené z vymývaného betónu. Produkty sú určené ako dekorácia verejných plôch, parkov, príjazdových ciest a verejných obecných budov. Sortiment je tiež určený ako dekorácia domov, príjazdových ciest a záhrad.