Výstavy

Fotoprezentácia výstavnej plochy firmy LABETEX počas vystavovatelských veľtrhov.

CONECO 2011 - medzinárodný veľtrh stavebníctva

CONECO 2010 - medzinárodný veľtrh stavebníctva

Snem ZMOS 2009 - snem Zduženia miest a obcí Slovenska

Agrokomplex 2008